Yurt dışı bankalarda TL esnekliği getirildi

Yurtdışında yerleşik bankalar olan BDDK, Türkiye’deki Türk Lirası sürecinin bir parçası olarak esneklik sağlayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışındaki bankaların TL işlemlerine ilişkin düzenlemeler oluşturmuştur.

Yurt dışında yerleşik olmayan bankalara, BDDK döneminde Türkiye’de Türk lirası cinsinden esneklik sunacak, belirli işlemlerle sınırlı olarak TL’ye erişim kısıtlamalarından muafiyet sağladı.

DÖVİZ TAKAS İŞLEMLERİNDE MUAFİYET

Buna göre, kalkınma bankaları dışındaki yabancı bankalar, TL alış yönünde döviz swap işlemlerinden ve BIST döviz swap, TL alış, BIST Repo ve Ters Repo işlemlerinden muaf tutulacak.

ARTIRILMIŞ ESNEKLİK

Mayıs ayında BDDK, yabancı finansal kuruluşlarla yapılan TL işlemlerini yasal özkaynaklarının% 0,5’iyle sınırlandırmaya karar verdi ve daha sonra Euroclear ve Clearstream’e muafiyet verdi. Son adımda esneklik artırılır.

BDDK ESNEKLİK BEYANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu şekilde ifade edildi:

“28.07.2020 tarihli basın açıklamasında duyurulduğu üzere, Conseil de Régulation et de Supervision Bancaire’nin (Kurul) 07/28/2020 tarihli ve 9109 sayılı kararı ile Uluslararası Kalkınma Bankaları için iç piyasadan sağlanacak TL likidite (UKB) yalnızca yerel pazarlarda:

Yerli şirketlere kredi sağlamak, TL cinsinden menkul kıymet satın almak ve yurt içi bankalara TL likidite fazlası yatırmak için hesap açtıklarını ulusal bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri gerekmektedir. muafiyetten yararlanmak için bu hesap bilgilerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür. UKB’lerin ulusal bankalarda açacakları TL hesaplarında yapılacak bazı işlemlerin, yazılı talepleri onaylandığı sürece, 12.04.2020 tarihli ve sayılı Konsey kararıyla getirilen erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi. 8989 ve 05.05.2020 tarih ve 9010 sayılı Konsey kararı.

Kurul’un değerlendirmesini takiben muafiyetin UKB’ler dışında yurtdışında yerleşik tüm bankalara uzatılması uygun görülmüş ve bu kapsamda Kurul’un 06.08.2020 tarihli kararı ile ve NDC’ler hariç yurtdışında ikamet eden bankalar için sadece aşağıdaki işlemlerle 9114 numaralı. İç piyasadan alacakları TL likiditenin korunmasını ve bu TL likiditenin sadece iç piyasalarda kullanılmasını sağlamak için:

TL cinsinden menkul kıymet alımlarında kullanılacak ulusal bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve TL cinsinden likidite fazlası ulusal bankalara yatırılmasını ve bu muafiyetten yararlanmasını sağlamaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olumlu sonuçlu yazılı talepte bulunacaktır. Yurtdışında ikamet eden bankalar, yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinde TL alım yönünde (swap işleminin ilk aşamasında yurtdışı yerleşik bankanın Döviz karşılığı TL alır), BIST döviz swap piyasasında, swap swap işlemlerinin ilk aşamasında, BIST Repo piyasasında repo ve ters repo işlemlerinde, yerleşik bankalarla TL mevduat işlemlerinde 12.04.2020 tarih ve 8989 sayılı Kurul kararı ve 05.05.2020 tarih ve 9010 sayılı Kurul kararı ile artırılan TL’nin erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir. “

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir