Sosyal medya yasağı düzenlemesi nedir? Sosyal medya yasağı makaleleri nelerdir? Sosyal medya hukuku hakkında

Sosyal medya düzenlemeleri Meclis tarafından kabul edildi. Bazı sosyal medya düzenlemelerini getiren sosyal medya düzenlemesi, vatandaşların sosyal medyada günün konusu haline gelmiştir. Sosyal medya kurgulamasında neler var? Sosyal medyanın düzenlenmesi ile neler değişecek? İşte haberin tüm detayları …

SOSYAL MEDYA ORGANİZASYONU NEDİR?

Sosyal medya için düzenlemeler içeren yasa, İnternet kullanıcılarının kişisel uygulamalarında veya kamu kurumlarından gelen bildirimlerde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için sosyal medya sağlayıcılarıyla iş ilişkisi kurmayı amaçlamaktadır.

Yasa, internetteki yayınların düzenlenmesi ve bu tür yayınlar aracılığıyla işlenen suçlarla mücadele kanununun yeni bir “sosyal ağ sağlayıcısı” tanımını getirmektedir.

Bu bağlamda, kullanıcıların metin, resim, ses, internette sosyal etkileşim yeri gibi içerik oluşturmasına, görüntülemesine veya paylaşmasına izin veren gerçek veya tüzel kişiler bir sosyal ağ sağlayıcısı olarak tanımlanacaktır.

Caydırıcılık yükümlülüklerini yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılara verilecek idari para cezaları artırılacaktır. Bu bağlamda, mekan tedarikçisine haber vermeyen veya tedarikçisini yerine getirmeyen mekan tedarikçisi için 10 bin lireden 100.000 lire kadar verilebilecek idari para cezası 100.000 lireden 1 milyon lire çıkarılacaktır. yükümlülükleri.

Yönetmelik ile, bir suç teşkil eden kısmi içeriğin kaldırılmasının mümkün olduğu durumlarda, aynı web sitesindeki suç dışı içerik açısından ifade özgürlüğü ve bilgi içeriği, içerik kaldırmaya karar verilerek güvence altına alınacaktır erişimi engelleme kararı yerine.

İnternette yayınlanan programın içeriğinden dolayı kişisel hakları ihlal edilenlerin hakimin, başvuru sahibinin ismini ihlale konu olan İnternet adresleriyle ilişkilendirmemesine karar verilecektir.

DÜZENLEMELER NELER DAHİL?

Teklif ile sosyal medya sağlayıcıları tanımlanıyor.

Yasa ile verilen idari cezalar, alıcı yurtdışındaysa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu tarafından rapor edilecektir.

Yönetmelikte, bir suç teşkil eden kısmi içeriğin kaldırılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimi engelleme kararı yerine içeriği kaldırma kararı verilmektedir.

Başkan tarafından, yer tedarikçisini beyan etmeyen veya bu yasa kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerin tedarikçisine 100.000 TL ila 1 milyon TL para cezası uygulanır.

Yurtdışında Türkiye ile Türkiye’de günde bir milyondan fazla kaynağa erişim sağlayan sosyal ağ sağlayıcısı Türkiye’de bir temsilci belirlemek.

Temsilciyi belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısı, yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmemesi durumunda sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon Litrelik idari para cezası alır. BTK bildirimi. Bu yaptırımın tebliğ edilmesinden otuz gün sonra, yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari yaptırım otuz milyon TL olacaktır. Yükümlülük, idari yaptırımın ikinci bildiriminden itibaren otuz gün içinde yerine getirilmezse, sosyal ağ sağlayıcısının tüm reklamlardan yasaklanması gerekir. Cümlenin bir sonraki adımı, sosyal ağ sağlayıcısının bant genişliğinde yüzde 50 azalma olacak.

İnsanlar sosyal medya sağlayıcısına başvururlarsa, talepten sonraki 48 saat içinde olumlu veya olumsuz yanıt vermeleri gerekir.

Para cezaları bir yıl içinde tekrarlanırsa, para cezaları bir yıl ile çarpılır ve bu hüküm 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olur.

TEMSİLCİ OLARAK EN AZ 1 KİŞİDE BELİRLEYECEK

Türkiye’nin 1 milyondan fazla sosyal ağ sağlayıcısına günlük erişim kaynağı olan yurtdışı, Türkiye’de en az bir kişiyi temsil edecek. Bu kişinin iletişim bilgileri web sitesinde kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilir olacak şekilde yayınlanacaktır.

Sosyal ağ sağlayıcısı, bu kişinin kimliğini ve iletişim bilgilerini BTK’ya iletecektir. Temsilci gerçek kişi ise, Türk vatandaşı olmalıdır.

Temsilci atama ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısı BTK tarafından bilgilendirilecektir. Bu yükümlülüğün bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcısı BTK başkanı tarafından 10 milyon TL idari para cezasına tabi olacaktır.

Bu yükümlülüğün, verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, 30 milyon TL ek idari ceza verilecektir.

SÜLH CEZA İDARESİ YAPILABİLİR

İkinci kez, doğal ve sosyal ağ sağlayıcılarının idari para cezaları göz önüne alındığında, bu bildirim yükümlülüğüne uyulmaması durumunda 30 gün içinde BTK başkanı tarafından Türkiye’de ikamet eden bir mükellef olan bu tüzel kişinin yeni duyuru. Bu kapsamda yeni bir sözleşme yapılamaz ve para transferi yapılmaz.

Bu yükümlülüğün reklam yasağı tarihinden itibaren 3 ay içinde yerine getirilmemesi durumunda, BTK başkanı sulh yargıçtan sosyal ağ sağlayıcısının İnternet trafiğinin bant genişliğini% 50 oranında azaltmasını isteyebilir. .

Söz konusu yükümlülük, hakimin talebin kabulüne ilişkin kararının uygulanmasından sonraki 30 gün içinde yerine getirilmezse, BTK başkanı sulh yargıçından% 90’a kadar azalmasını isteyebilir sosyal ağ sağlayıcısının İnternet trafik bant genişliği.

Temsilci atama ve kınama yükümlülüğüne uyulması halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri faturalandırılacak, reklam yasağı kaldırılacak ve hakimlerin kararları otomatik olarak iptal edilecektir.

Servis sağlayıcılar BTK tarafından İnternet trafik bant genişliği ile etkileşimi sona erdirecekleri konusunda bilgilendirilecektir.

Sosyal ağ sağlayıcısından, içeriğin “yayınlanmamış ve erişiminin engellenmesi” ve “gizlilik nedeniyle içeriğe erişimi engellemesi” isteyen kişilerden gelen uygulamalara olumlu veya olumsuz yanıt vermesi istenecektir. 48 saat içinde geç. Olumsuz cevaplar motive olarak verilecektir.

Sosyal ağ sağlayıcısı, kendisine işaretlenen içeriği kaldırmak veya erişimi engellemek için kararlar uygulayacaktır. Ayrıca, “içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi” ve “gizlilik nedeniyle içeriğe erişimi engelleme” ile ilgili istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren Türkiye raporları 6 ay boyunca BTK’ya sunulacaktır.

Sosyal medya sağlayıcıları, Türkiye’deki veri kullanıcılarını Türkiye’de barındırmak için gerekli önlemleri alacak.

DURUM ARAMAYACAK

Sosyal ağ sağlayıcısına “yayın ve engelli erişimi” ve “özel hayatın gizliliği nedeniyle erişimi engelle” uygulamasıyla 48 saat içinde yanıt vermezse 5 milyon lira, ve içeriği kaldırma veya erişimi engelleme kararlarını uygulamadığı takdirde 10 milyon liralık idari para. ceza verilecek.

“Erişimi engelleme ve yürütme kararı” ve “gecikmede gecikme olması halinde erişimin kaldırılması ve / veya engellenmesi” ile bağlantılı olarak sosyal medya sağlayıcılarına verilecek idari para cezaları 1 milyon liret, “erişimin engellenmesinin kararı ve icrası” ve “içerik ve erişimin yayınlanmaması. ve “önleme” altındaki “adli para cezaları” 50.000 gün olarak belirlenecektir. Söz konusu idari yaptırımı gerektiren her ihlal yılı için yaptırımlar bir ile çarpılacaktır.

Yargılama veya yasal yasadışı kararla belirlenen içeriğin sosyal ağ sağlayıcısına bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği kaldırmayan veya erişim, sonuçta ortaya çıkan hasarın tazmininden sorumlu olacaktır. Bu yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gitmek veya içerik sağlayıcıya dava açmak gerekli olmayacaktır.

Sosyal medya sağlayıcıları, “İçeriğin yayınlanmaması ve erişimin engellenmesi” altındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve “İçeriğe erişimin engellenmesi” konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli çalışmaları 3 ay içinde tamamlayacaktır. gizlilik nedeniyle ”48 saat içinde.

Sosyal medya sağlayıcıları ayrıca ilk yayınlarını Haziran 2021’de BTK’ya bildirecek ve “yayınla ve erişimi engelle” ve “gizlilik nedeniyle içeriğe erişimi engelle” uygulamasına uygun olarak web sitesinde yayınlayacaktır. .

Tarafların IP adresi, verilen hizmetin başlangıç ​​ve bitiş zamanı, kullanılan hizmet türü, aktarılan veri miktarı dahil olmak üzere “trafik bilgisi” tanımına “liman bilgisi” eklenecektir. ve varsa abone kimlik bilgileri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir